MATRICULACIÓ CURS 2016-17


INFORMACIÓ MATRÍCULA

ALUMNES
Es podran matricular al Centre per al 2n Cicle d’Educació Infantil:
  • 3 anys: els xiquets/es que complisquen 3 anys durant l’any 2016, és a dir, els nascuts l’any 2013.

CALENDARI
  • Del 9 al 19 de maig.- Presentació de les sol·licituds, al centre
  • 14 de juny.- Publicació de les llistes definitives d’alumnes admesos.

DOCUMENTACIÓ
  • Imprès de sol·licitud correctament emplenat en tots els apartats i documentació adient. (del Centre). La sol·licitud també se la podran descarregar des del blog de l'escola.

  • Imprès de l’informe de salut escolar emplenat i signat pel metge.
(Es replegarà al Centre de Salut)


  • Certificat d’empadronament dels alumnes. Per alumnes estrangers o nouvinguts. (Es replegarà a l’ Ajuntament)
-dilluns 9 de 09:30 a 10:00h
- dimecres 11 de 15:30 a 16:15h
- dijous 12 de 9:30 a 10:00h
- dimarts 17 de 15:30 a 16:30h
- dimecres 18 de 15:30 a 16:30h
- dijous 19 de 9:00 a 10h
EN AQUEST ENLLAÇ TENIU LA LLEI QUE REGULA L'ADMISIÓ, AL FINAL TENIU L'ANNEX AMB LA SOL.LICITUD.